Informacje dotyczące badań laboratoryjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Próbki kału do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella przyjmowane są w „Punkcie przyjmowania próbek” mieszczącym się w Sosnowcu, ul. Pogotowia 1

 • w ww. „Punkcie przyjmowania próbek” osoba badana otrzymuje wymazówki z podłożem transportowym oraz druk zlecenia na badania laboratoryjne
 • wydawanie wymazówek oraz druków odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30
 • osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za wykonane badania, są proszone o zgłoszenie tego faktu podczas składania zlecenia na badania
 • próbki kału przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 9:30
 • próbki kału należy każdorazowo pobrać do wymazówki z podłożem transportowym i dostarczyć do Punktu przyjmowania próbek w ciągu 48 godzin
 • łączny koszt trzykrotnego badania kału wynosi 129,00 zł:
 • należność w kwocie 99,00 zł należy wpłacić na konto  Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej Nr konta:  35 1010 1212 0054 2522 3100 0000/Druk przelewu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem http://www.pssedg.pl/doc/druk lub w Punkcie przyjmowania próbek/
 • należność w kwocie 30,00 zł należy wpłacić na konto Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sosnowcu Nr konta:  95 1010 1212 0054 9622 3100 0000

Wpłat należy dokonać w Urzędzie Pocztowym, banku lub przez Internet.

Przy dostarczeniu pierwszej próbki do badania należy okazać dowód wpłaty za badanie.

 • Czas oczekiwania na sprawozdanie z badań wynosi do 10 dni od dostarczenia trzeciej próbki.
 • Wydawanie sprawozdań z badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30
 • Dodatkowych informacji związanych z wykonywaniem badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella można uzyskać pod nr tel.: (32) 266-28-23 /wewn. 41 lub 49/

 Instrukcja postępowania podczas pobierania próbek kału w PSSE w Sosnowcu

W diagnostyce zakażeń jelitowych materiałem badanym jest kał. W wyjątkowych przypadkach (podejrzenie czerwonki, dochodzenie epidemiologiczne), może być pobrany wymaz z odbytu.

Zasady pobierania próbek do badań mikrobiologicznych:

 • kał należy przed pobraniem oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli klozetowej
 • próbkę kału do badań mikrobiologicznych pobiera się do jednorazowego, sterylnego pojemnika z podłożem transportowym wydawanym w Punkcie przyjmowania próbek kału PSSE w Sosnowcu.

Dopuszcza się możliwość przyjęcia próbki kału w sterylnym pojemniku bez podłoża transportowego (zakupionego w aptece), pod warunkiem, że próbka będzie dostarczona do laboratorium w ciągu 2 godz. od pobrania

 • za pomocą wymazówki należy pobrać próbkę kału (grudka wielkości grochu), a następnie wymazówkę z pobraną próbką umieścić w probówce z podłożem transportowym i szczelnie zamknąć. Próbki należy pobrać w trzech kolejnych dniach
 • wymaz z odbytu pobiera wykwalifikowany personel
 • po pobraniu wymazu, wymazówkę umieścić w probówce z podłożem transportowym i szczelnie zamknąć.

Dokumentacja pobranej próbki:

 • należy opisać etykietę probówki / pojemnika nazwiskiem i imieniem badanego oraz datą poboru próbki
 • do próbki kału należy dołączyć czytelnie wypełnione „Zlecenie na badania laboratoryjne”, które należy zabezpieczyć przed skażeniem (formularz zlecenia wydawany jest w Punkcie przyjmowania próbek kału PSSE w Sosnowcu)

Transport i przechowywanie próbek

Próbkę kału na podłożu transportowym do badań mikrobiologicznych należy dostarczyć do Punktu przyjmowania próbek kału PSSE w Sosnowcu w czasie nie przekraczającym 48 godzin od momentu pobrania próbki (próbkę przechować w temperaturze lodówki)