Informacje dla lekarzy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA LEKARZY ZGŁASZALNOŚĆ DO PPIS W SOSNOWCU
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu działając na podstawie ustawy z dnia 08.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018r. poz. 151) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U. z 2013r. poz. 848) przypomina o obowiązku zgłaszania w ciągu 24 godzin właściwemu ze względu   na   miejsce   rozpoznania   zakażenia   lub   choroby   zakaźnej Inspektorowi   Sanitarnemu   wszystkich   rozpoznanych   i   podejrzanych chorób zakaźnych i zakażeń zgodnie z wykazem zawartym w załączniku Nr 1 do w/w rozporządzenia.

Poniżej dostępne są formularze do pobrania, na których należy zgłaszać zachorowania na choroby zakaźe i podejrzeia zachorowań.

 Przypomnienie o konieczności kontynuacji prowadzenia nadzoru nad ostrym porażeniem wiotkim (OPW).

Informacje dla lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy