Jesteś tutaj: Start / Oświata Zdrowotna

Oświata Zdrowotna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Tel. 32 266 28 23/24 wew 48

e-mail: oz@psse.sosnowiec.pl

Zadania pracowników Oświaty Zdrowotnej:

  1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w wybranych środowiskach.
  2. Wdrażanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych.
  3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją programów prozdrowotnych.
  4. Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania i wychowania, zakładom opieki zdrowotnej w prowadzeniu działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia.
  5. Współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych.

Artykuły

Konkurs „Szkoła wolna od używek” dla szkół ponadpodstawowych na film krótkometrażowy – zgłoś się!

31 stycznia 2020

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego (do 2 minut) o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Czytaj więcej o: Konkurs „Szkoła wolna od używek” dla szkół ponadpodstawowych na film krótkometrażowy – zgłoś się!

Informacja dla przedsiębiorców wprowadzających po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty objęte obowiązkiem powiadamiania

30 stycznia 2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U z 2019 r. poz.2499).

Czytaj więcej o: Informacja dla przedsiębiorców wprowadzających po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty objęte obowiązkiem powiadamiania

Akcja "Bezpieczne ferie 2020" rozpoczęta!

14 stycznia 2020

Na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja "Bezpieczne ferie 2020". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Akcja potrwa do 24 lutego br.

Na potrzeby akcji #bezpieczneferie Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń oraz nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Czytaj więcej o: Akcja "Bezpieczne ferie 2020" rozpoczęta!

Wojewódzka akcja ''HIV/AIDS – chcę wiedzieć więcej'' 2019

23 grudnia 2019

W związku z realizacją wojewódzkiej akcji "HIV/AIDS – chcę wiedzieć więcej" w PSSE w Sosnowcu przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów ze szkół ponadpodstawowych, w trakcie którego przedstawiono założenia akcji oraz przekazano materiały edukacyjne do prowadzenia działań edukacyjnych. Do realizacji akcji przystąpiło 14 szkół z terenu Sosnowca. Przeprowadzono 144 lekcje z zakresu problematyki HIV/AIDS a edukacją objęto gółem 2894 uczniów. Działaniom towarzyszyły ekspozycje materiałów edukacyjnych oraz wystawy prac plastycznych dotyczącyce HIV/AIDS.

Czytaj więcej o: Wojewódzka akcja ''HIV/AIDS – chcę wiedzieć więcej'' 2019

IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

4 grudnia 2019

W ramach realizacji XIV edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Główny  Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują IX edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, skierowaną do uczniów VI - VIII klas.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Czytaj więcej o: IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

Ekologiczny program dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

29 listopada 2019

W województwie śląskim, w roku szkolnym 2019/2020 rusza pilotażowa edycja ekologicznego programu dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, przygotowanego w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Czytaj więcej o: Ekologiczny program dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV 22- 29 listopada 2019r.

25 listopada 2019