Higiena Żywienia i Żywności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Tel. 32 266 28 23/24 wew 36

e-mail: hzz@psse.sosnowiec.pl

Zadania Sekcji Higiena Żywienia i Żywności:

 • Bieżący nadzór nad zakładami produkującymi lub wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze, substancje dodatkowe, dozwolone substancje pomagające w przetwarzaniu żywności, półproduktów i wyrobów gotowych i innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Urzędowa kontrola kosmetyków.
 • Pobieranie próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz  kosmetyków w ramach nadzoru bieżącego oraz w przypadku podejrzenia lub powzięcia wiadomości o niewłaściwej jakości produkowanego lub wprowadzonego do obrotu środka spożywczego .
 • Ocena prawidłowości znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu oraz kosmetyków zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Ocena zgodności dokumentacji w obiektach żywności i żywienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obiektach żywnościowo – żywieniowych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na użytkowanie środka transportu do przewozu środków spożywczych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na zmianę właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących poprawy stanu sanitarno – higienicznego w zakładach podlegających kontroli sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku.
 • Prowadzenie postępowania w przypadku zgłoszenia przez klientów / konsumentów interwencji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

 

Artykuły

Informacja dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną

19 lipca 2017

 

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną na terenie Sosnowca zobowiązane są do złożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sosnowcu wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63. ust. 2 pkt 12 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.)