Jesteś tutaj: Start / Nadzór Zapobiegawczy

Nadzór Zapobiegawczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań pracowników Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

  • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
  • wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • wydawania opinii na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
  • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych.

Druki wniosków do pobrania:

e-mail: nz@psse.sosnowiec.pl