Jesteś tutaj: Start / Nadzór Sanitarny

Nadzór Sanitarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania pracowników Oddziału Nadzoru Sanitarnego:

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji.
 2. Organizowanie i prowadzenie narad oraz szkoleń dla pracowników.
 3. Realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu zarządzania oraz stosowanie się do zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie procedur i instrukcji przeprowadzenia kontroli.
 4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów dotyczących:
  • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego,
  • obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementów środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
  • jakości zdrowotnej żywności,
  • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
  • nadzoru bieżącego nad zakładami pracy, zapobiegania chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami pracy,
  • wymagań higienicznych i zdrowotnych, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szkołach wyższych.
 5. Przygotowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta. 
 6. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
 7. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji zespolonej.