Informacje dotyczące badań laboratoryjnych - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Informacje dotyczące badań laboratoryjnych

Próbki kału do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella przyjmowane są w „Punkcie przyjmowania próbek” mieszczącym się w Sosnowcu, ul. Pogotowia 1

Wpłat należy dokonać w Urzędzie Pocztowym, banku lub przez Internet.

Przy dostarczeniu pierwszej próbki do badania należy okazać dowód wpłaty za badanie.

 Instrukcja postępowania podczas pobierania próbek kału w PSSE w Sosnowcu

W diagnostyce zakażeń jelitowych materiałem badanym jest kał. W wyjątkowych przypadkach (podejrzenie czerwonki, dochodzenie epidemiologiczne), może być pobrany wymaz z odbytu.

Zasady pobierania próbek do badań mikrobiologicznych:

Dopuszcza się możliwość przyjęcia próbki kału w sterylnym pojemniku bez podłoża transportowego (zakupionego w aptece), pod warunkiem, że próbka będzie dostarczona do laboratorium w ciągu 2 godz. od pobrania

Dokumentacja pobranej próbki:

Transport i przechowywanie próbek

Próbkę kału na podłożu transportowym do badań mikrobiologicznych należy dostarczyć do Punktu przyjmowania próbek kału PSSE w Sosnowcu w czasie nie przekraczającym 48 godzin od momentu pobrania próbki (próbkę przechować w temperaturze lodówki)