Higiena Żywienia i Żywności - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Higiena Żywienia i Żywności

Zadania Sekcji Higiena Żywienia i Żywności:

 e-mail: hzz@psse.sosnowiec.pl

Artykuły

Informacja dla przedsiębiorców.

26 maja 2020

Informujemy, że pracownicy Sekcji Nadzór Sanitarny -Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku na podatawie art. 5 b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19) (Dz.Urz. UE L98/30 z 31.3.2020) mogą przeprowadzać kontrole z zastosowaniem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

26 maja 2020

Pod wskazanym linkiem znajduja się  wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/

Wytyczne dla przedsiębiorców produkujących i wprowadzających do obrotu żywność.

26 maja 2020

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zwiazaną z epidemią koronawirusa COVID-19, wszyscy przedsiębiorcy produkujący oraz wprowadzający do obrotu żywność mają obowiązek stosować się do przepisów prawa oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczanych na stronie www.pis.gov.pl

9 marca br. EFSA opublikowała informację, zgodnie z którą nie ma dowodów na to, aby żywność była drogą transmisji wirusa SARS-CoC-2:

13 marca 2020

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej

12 marca 2020

W dniu 10 marca 2020 Główny Inspektor Sanitarny przygotował rekomendację w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem dla branży handlowej.

Czytaj więcej o: Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej

Informacja dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną

19 lipca 2017

 

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną na terenie Sosnowca zobowiązane są do złożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sosnowcu wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63. ust. 2 pkt 12 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.)