Higiena Żywienia i Żywności - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Higiena Żywienia i Żywności

Tel. 32 266 28 23/24 wew 36

e-mail: hzz@psse.sosnowiec.pl

Zadania Sekcji Higiena Żywienia i Żywności: