Jesteś tutaj: Start / Higiena Komunalna

Higiena Komunalna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, transportu publicznego w tym przede wszystkim:

 • zamknięte i otwarte zakłady opieki zdrowotnej,
 • obiektów hotelarskich, turystycznych, sportowych i kulturalno-widowiskowych,
 • zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej,
 • domów pomocy społecznej oraz innych obiektów tj.: ustępy publiczne, pralnie, cmentarze, tereny rekreacyjne,
 • wydaje zezwolenia na ekshumacje, opiniuje sprowadzanie i wywożenie zwłok i szczątków poza teren Polski,
 • wydaje opinie w sprawach organizacji imprez masowych,
 • rozpatruje interwencje mieszkańców związanych z czynnikami środowiskowymi uciążliwymi dla zdrowia między innymi stanem sanitarnym nieruchomości, niewłaściwym stanem obiektów użyteczności publicznej, uciążliwościami hałasowymi ( od urządzeń i instalacji związanych technologicznie z budynkiem )
 • wydaje opinie sanitarne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą ubiegających się o wpis do rejestru
 • prowadzi monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz monitoring jakości wody w kąpieliskach i na pływalniach
 • rozpatruje  wnioski/zgłoszenia mieszkańców dotyczące jakości wody
 • wydaje decyzje zezwalające na stosowanie materiałów instalacyjnych i wyrobów używanych do uzdatniania wody
 • prowadzi nadzór nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych
 • prowadzi nadzór nad stanem sanitarnym obszarów wodnych

e-mail: hk@psse.sosnowiec.pl

 

Artykuły

Komunikat nr.4 dot:jakości wody na terenie miasta Sosnowca.

15 kwietnia 2016

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że ponownie pojawia się nieakceptowalny zapach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z Stacji Uzdatniania Wody Maczki.
Po przeanalizowaniu raportów z badań wody stwierdza się okresowe pojawianie się nieakceptowalnego zapachu.

Komunikat nr.3 dot:jakości wody na terenie miasta Sosnowca.

12 kwietnia 2016

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowe wyników badań wody przeznaczonej do spożycia  informuje, że zapach wody uzdatnianej w Stacji Uzdatniania Wody Maczki jest akceptowalny

Komunikat nr.2 dot:jakości wody na terenie miasta Sosnowca.

21 marca 2016

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że nadal pojawia się nieakceptowalny zapach wody pochodzącej z Stacji Uzdatniania Wody Maczki. Po przeanalizowaniu raportów z badań wody nie stwierdzono tendencji wzrostowej w zakresie zapachu.

 

Komunikat nr.1 dot:jakości wody na terenie miasta Sosnowca.

17 marca 2016

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje że w wyniku badania wody w ramach monitoringu jakości wody na terenie miasta Sosnowca na sieci DN 600 mm Maczki – Zagórze stwierdzono nieakceptowalny zapach wody.
    W związku z powyższym GPW w Katowicach prowadzi zintensyfikowane działania mające na celu zapewnienie właściwej jakości wody. W tym celu do wodociągu DN mm Maczki Zagórze zostanie podana woda od strony układu Goczałkowice. Jednocześnie informuję iż w zakresie parametrów fizykochemicznych jak też bakteriologicznych nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych wartości .

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2015

15 marca 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu zgodnie z §20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2015 r.

Czytaj więcej o: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2015