Higiena Komunalna - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Higiena Komunalna

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, transportu publicznego w tym przede wszystkim:

e-mail: hk@psse.sosnowiec.pl

 

Artykuły

Raport o jakości wody w kąpielisku „Stawiki”

6 listopada 2020

Raport o jakości wody w kąpielisku „Stawiki”

4 czerwca 2020

Informacja dla mieszkańców Miasta Sosnowca w sprawie zanieczyszczania przestrzeni miejskiej

22 maja 2020

W związku z problemem zanieczyszczania przestrzeni miejskiej (ulice, chodniki, alejki) przez zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), stosowane przez mieszkańców w czasie epidemii,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu,

przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu podstawowych zasad utrzymania czystości poprzez wyrzucanie zużytych środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) do koszy/pojemników miejskich  w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i porządku na terenie miasta Sosnowca.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

16 kwietnia 2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2019

4 marca 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w oparciu o § 23 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r.

Raport o jakości wody w kąpielisku „Stawiki”

27 maja 2019

W sezonie letnim 2018r pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu było 1 kąpielisko: „Stawiki”.

Czytaj więcej o: Raport o jakości wody w kąpielisku „Stawiki”

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2018

12 kwietnia 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w oparciu o § 23 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294)  przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018r.

Czytaj więcej o: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2018

Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych

14 stycznia 2019

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2017

19 marca 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w oparciu o § 23 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294)  przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017r.

Czytaj więcej o: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2017

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2016

10 marca 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)  przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016r.

Czytaj więcej o: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2016