Ogólnopolska akcja „Ważenia tornistrów” - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Ogólnopolska akcja „Ważenia tornistrów”

30 października 2018

Październik 2018r. został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej miesiącem ważenia tornistrów uczniów szkół podstawowych. Celem akcji, organizowanej przez MEN przy współudziale Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Kuratorium Oświaty, jest edukacja prozdrowotna służąca podniesieniu świadomości społecznej w zakresie profilaktyki wad postawy i eliminowaniu ewentualnych zagrożeń.

Zgodnie z zaleceniami  Głównego Inspektora Sanitarnego waga tornistra nie powinna przekraczać 10%-15%  masy ciała ucznia a sam tornister powinien spełniać swoje funkcje poprzez:

    Aby uniknąć  ewentualnych narażeń, mogących mieć wpływ na wystąpienie wad postawy u ucznia, należy również systematycznie sprawdzać zawartość tornistrów naszych dzieci i usuwać z nich rzeczy zbędne i nadmiernie obciążające. W przypadku możliwości- pozostawić podręczniki w placówce szkolnej.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu, w ramach organizowanej akcji,  pomiarami objął  1773 uczniów z klas I-VIII  w 6 placówkach szkolnych.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie wazenie_tornistrow_01.jpg

  wazenie_tornistrow_01.jpg

 • Powiększ zdjęcie wazenie_tornistrow_02.jpg

  wazenie_tornistrow_02.jpg

 • Powiększ zdjęcie wazenie_tornistrow_03.jpg

  wazenie_tornistrow_03.jpg

 • Powiększ zdjęcie wazenie_tornistrow_04.jpg

  wazenie_tornistrow_04.jpg