Oferta pracy - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Oferta pracy

6 kwietnia 2018

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu poszukuje kandydatów na
stanowisko: Stażysta/Młodszy asystent w sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Pogotowia 1, 41-200 Sosnowiec.

Główne obowiązki:

Wymagania:

Pozostałe wymagania:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia: 16.04.2018 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 266-28-23/4 lub osobiście w siedzibie PSSE w Sosnowcu

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w kopercie osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu lub przesłać na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

41-200 Sosnowiec, ul. Pogotowia 1

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.