Raport o jakości wody w kąpielisku „Stawiki”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2019

W sezonie letnim 2018r pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu było 1 kąpielisko: „Stawiki”.

Organizatorem kąpieliska „Stawiki” był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Zgodnie z uchwałą nr 861/LXII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2018r sezon letni 2018 trwał: od dnia 15.06.2018r do dnia 30.09.2018r.
Harmonogram poboru próbek wody oraz punkt poboru został ustalony przez organizatora w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sosnowcu.

Organizator kąpieliska zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli odpowiednio oznakował kąpielisko poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej. Informacje na tablicy były na bieżąco aktualizowane.

Zakres badanych parametrów był zgodny z zał nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

W sezonie letnim 2018 próbki wody z kąpieliska pobierane były w jednym punkcie (ustalonym z PPIS w Sosnowcu) z  prawidłową częstotliwością (przerwy między badaniami nie przekraczały miesiąca):

  • 1 próbka przed sezonem (w ramach kontroli urzędowej)- 06.06.2018r
  • 5 próbek w trakcie sezonu (w ramach kontroli wewnętrznej)- 26.06.2018; 10.07.2018; 31.07,2018; 21.08.2018; 11.09.2018r.

Organizator prowadził systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających  na jakość wody i stanowiących zagrożenie  zdrowia kąpiących się osób.

Badania  próbek wody przeprowadzane były przez akredytowane laboratoria : PSSE w Dąbrowie Górniczej oraz Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o w Dąbrowie Górniczej. Organizator na bieżąco przekazywał wyniki badań próbek wody pobranych z kąpieliska Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sosnowcu. Każdorazowo po otrzymaniu wyników badań wydawana była bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku i przekazywana do Prezydenta Miasta Sosnowca oraz organizatora kąpieliska. Dane dotyczące jakości wody w kąpielisku aktualizowane były każdorazowo w serwisie kapieliskowym.

Analiza wyników badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie wykazała przekroczeń zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli dokonano oceny jakości wody w akwenie  „Stawiki”:

OCENA
BIEŻĄCA WODA PRZYDATNA DO KĄPIELI
SEZONOWA DOSKONAŁA
CZTEROLETNIA DOBRA

Pliki do pobrania