Ogólnopolska kampania MSWiA pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje,że w dniu 2 kwietnia 2019 r. ruszyła ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowana przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kampania ma charakter edukacyjno-profilaktyczny i dotyczy tematyki zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia.

Kampania ma charakter ogólnopolski, a jednym z jej elementów jest poniższy spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków
i dopalaczy. Spot ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji oraz wydarzeń organizowanych w ramach kampanii przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się na stronie:

 https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-przestrzega-mlodych-ludzi-przed-narkotykami-i-dopalaczami

 Spoty:

  – spot 54 sek. (wersja oryginalna – pełna)

 

  – spot 30 sek. (wersja krótsza preferowana np. przez TV)