Konkurs „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy – zgłoś się!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2019

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela, a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!
Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Organizatorem konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny.

 Regulamin konkursu

Więcej informacji na temat konkursu - http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

 logo_konkursu.jpg