Informacja na temat sytuacji epidemiologicznej Odry

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2018

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w Polsce od 1 stycznia do 30 kwietnia br. odnotowano 44 przypadki zachorowań na odrę, co stanowi wzrost o 23 zachorowania w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Natomiast w województwie śląskim potwierdzono laboratoryjnie 2 przypadki odry u obywatelki Ukrainy oraz u osoby, która powróciła ze Lwowa na Ukrainie. Nadmienić należy, że w roku bieżącym na terenie Ukrainy odnotowano aż 9091 zachorowań na odrę oraz 7 zgonów z powodu tej choroby.

W Europie w minionym roku liczba osób chorych na odrę wzrosła aż czterokrotnie w stosunku do roku 2016, zanotowano także 39 zgonów. W 2018 roku sytuacja epidemiologiczna stale się pogarsza. Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, wśród krajów Unii Europejskiej najwięcej zachorowań w bieżącym roku odnotowano w Rumunii (1709), Grecji (1463), Francji (1346) i Włoszech (411).

Ponadto, w Republice Czeskiej trwa obecnie ognisko odry. Od 1 stycznia br. odnotowano w tym kraju 103 zachorowania, przypadki tej choroby stwierdzono w 8 z 14 jednostek terytorialnych Czech. Najwięcej zachorowań odnotowano w Pradze (70) oraz w sąsiadującym regionie – kraju środkowoczeskim (13). Pozostałe 20 przypadków zgłoszono z 6 innych krajów samorządowych. W toku dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że w przypadku większości importowanych zachorowań do zawleczenia doszło z Ukrainy przez nieszczepione lub częściowo zaszczepione osoby mieszkające tymczasowo lub na stałe w Czechach.

Odra jest ostrą, wysoce zakaźną chorobą wirusową, która szczególnie łatwo rozprzestrzenia się wśród osób niezaszczepionych – jeden chory średnio zakaża od 12 do 18 osób z otoczenia. Na zachorowanie szczególnie narażone są niemowlęta, które ze względu na wiek nie otrzymały jeszcze szczepienia przeciwko odrze. Okres wylęgania choroby od zakażenia do wystąpienia wysypki wynosi średnio 14 dni

Proszę o zachowanie czujności epidemiologicznej w powyższym zakresie oraz o bieżące zgłaszanie wszystkich przypadków podejrzeń zachorowań na odrę właściwemu terenowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, zgodnie z  obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także o propagowanie idei szczepień wśród rodziców dzieci niezaszczepionych, pacjentów oraz personelu medycznego.