Jesteś tutaj: Start / Informacje / Oferta pracy

Oferta pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2018

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu poszukuje kandydatów na
stanowisko: Stażysta/Młodszy asystent w sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Pogotowia 1, 41-200 Sosnowiec.

Główne obowiązki:

 • Przeprowadzenie kontroli warunków higienicznych i sanitarnych w zakładach objętych nadzorem sanitarnym.

 • Nadzór w zakresie wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych, suplementów diety i przedmiotów użytku..

 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie higieny żywności i żywienia.

 • Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zakresu higieny żywności i żywienia.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunek: dietetyka, technolog żywności, żywienie człowieka, biotechnologia

 • Dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, internet.

Pozostałe wymagania:

 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów: ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks cywilny, ustawy o bezpieczeństwie żywności;

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny i życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

 • Kopie świadectw pracy (ewentualne zaświadczenia) i dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • Oświadczenie kandydata o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia: 16.04.2018 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 266-28-23/4 lub osobiście w siedzibie PSSE w Sosnowcu

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w kopercie osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu lub przesłać na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

41-200 Sosnowiec, ul. Pogotowia 1

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.