Raport o jakości wody w kąpielisku „Stawiki”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2020

W sezonie letnim 2020 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu było 1 kąpielisko: „Stawiki”.
Organizatorem kąpieliska „Stawiki” był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
Zgodnie z uchwałą nr 452/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 marca 2020 r. sezon letni 2020 trwał: od dnia 11.06.2020 r. do dnia 13.09.2020 r.
Harmonogram poboru próbek wody oraz punkt poboru został ustalony przez organizatora w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sosnowcu.
Zakres badanych parametrów był zgodny z zał nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
W sezonie letnim 2020 próbki wody z kąpieliska pobierane były w jednym punkcie (ustalonym z PPIS w Sosnowcu) z prawidłową częstotliwością (przerwy między badaniami nie przekraczały miesiąca):
-1 próbka przed sezonem (w ramach kontroli urzędowej)- 02.06.2020 r.
-6 próbek w trakcie sezonu (w ramach kontroli wewnętrznej)- 23.06.; 07.07.; 21.07.; 04.08.; 18.08.,01.09.2020 r.
Organizator prowadził systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób.
Analiza wyników badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie wykazała przekroczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli dokonano oceny jakości wody w akwenie „Stawiki”:

OCENA

BIEŻĄCA

WODA PRZYDATNA DO KĄPIELI

SEZONOWA

DOSKONAŁA

CZTEROLETNIA

DOSKONAŁA