Raport o jakości wody w kąpielisku „Stawiki”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2020

W sezonie letnim 2019r pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu było 1 kąpielisko: „Stawiki”.
Organizatorem kąpieliska „Stawiki” był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
Zgodnie z uchwałą nr 199/IX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 maja 2019r sezon letni 2019 trwał: od dnia 15.06.2019r do dnia 15.09.2019r.
Harmonogram poboru próbek wody oraz punkt poboru został ustalony przez organizatora w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sosnowcu.
Zakres badanych parametrów był zgodny z zał nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
W sezonie letnim 2019 próbki wody z kąpieliska pobierane były w jednym punkcie (ustalonym z PPIS w Sosnowcu) z  prawidłową częstotliwością (przerwy między badaniami nie przekraczały miesiąca) :

  • 1 próbka przed sezonem (w ramach kontroli urzędowej)- 05.06.2019r
  • 5 próbek w trakcie sezonu (w ramach kontroli wewnętrznej)- 26.06.; 17.07.; 30.07.; 20.08.; 03.09.2019r.

Organizator prowadził systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających  na jakość wody i stanowiących zagrożenie  zdrowia kąpiących się osób.
Analiza wyników badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie wykazała przekroczeń zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Na podstawie  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli dokonano oceny jakości wody w akwenie  „Stawiki”:

OCENA
BIEŻĄCA WODA PRZYDATNA DO KĄPIELI
SEZONOWA DOSKONAŁA
CZTEROLETNIA DOSKONAŁA