Informacja dla przedsiębiorców.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

Informujemy, że pracownicy Sekcji Nadzór Sanitarny -Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku na podatawie art. 5 b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19) (Dz.Urz. UE L98/30 z 31.3.2020) mogą przeprowadzać kontrole z zastosowaniem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.